en ACTIVITĂȚI CURRICULARE

Domeniile experiențiale care alcătuiesc oferta noastră educațională se află la intersecția dintre Curriculum-ul național și programele tradiționale de dezvoltare a copilului. Astfel, le oferim copiilor educație de calitate, prin intermediul ofertei educaționale organizate după cum urmează:

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, alături de abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.

ŞTIINŢĂ

Include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice, cât și înţelegerea naturii ca fiind modificabilă de fiinţele umane.

ESTETICĂ ȘI CREATIVITATE

Acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţele perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.

OM ŞI SOCIETATE

Include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, alături de modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele.

PSIHOMOTRICITATE

Acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilitățile motorii şi de manipulare de fineţe, alături de elementele legate de cunoaşterea anatomiei și fiziologiei omului.

ACTIVITĂȚI ȘCOLARE

(corespunzătoare domeniilor experiențiale)

  • Educarea limbajului
  • Activităţi matematice
  • Cunoaşterea mediului înconjurător
  • Educaţie pentru societate
  • Educaţie plastică
  • Educaţie fizică
  • Educaţie muzicală şi artă interpretativă
  • Jocuri şi activităţi didactice alese
  • Activităţi de dezvoltare personală
  • Activităţi practice şi elemente de activitate casnică