en Activitățile Grădiniței noastre sunt în conformitate cu Planul de învăţământ şi programele şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru învăţământul preşcolar. Curriculum-ul pe care îl utilizăm este aprobat prin OMECT cu numărul 5233/1. 09. 2008: Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-6/7 ani. Respectăm întocmai structura anului şcolar stabilită de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, respectiv programul semestrial, sărbătorile şi vacanţa intersemestrială.

Dorim să-i învăţăm pe cei mici să descopere singuri, să asculte, să înveţe, să aplice, să cunoască şi să exploreze nu numai la nivel cognitiv, cât şi la nivel emoţional prin dezvoltarea abilităţilor de învăţare, de comunicare şi relaţionare, de empatie şi inteligenţă emoţională, toate prin dragostea şi suportul oferit de întregul personal implicat în procesul devenirii copiilor preşcolari.