AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE ON-LINE PENTRU ANUL 2020-2021

INFORMAŢII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

 

 

  • ETAPA I – INTERVIUcu părinţii /tutorele legal şi copilul/copiii*;

Evaluarea și depunerea Dosarului de înscriere a copilului.

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

– Copie certificat de naştere copil/copii;
– Copie Carte de identitate / paşaport al părinţilor / tutorilor legali ai copilului;
– Copie Hot. Judecătorească de încredinţare a minorului (dacă este cazul);
– Evaluări/recomandări; portofoliul copilului de la Grădiniţa anterioară (dacă este cazul);
– Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere.

 

  • ETAPA II – Completarea şi semnarea CONTRACTULUI DE ŞCOLARIZARE pentru anul

școlar 2020-2021 (cu Fișa de înscriere și Angajamentul de plată) – Grădinița cu program prelungit Prietenii Mei;

Achitarea taxei de şcolarizare conform Contractului de şcolarizare pentru anul școlar 2020-2021 primit/descărcat de pe site-ul grădiniței.

 

  • ETAPA III – Completarea dosarului copilului cu:

DOCUMENTELE MEDICALE*:

– Aviz de intrare în colectivitate cu specificaţia: „Apt pentru intrarea in colectivitate” (valabil 48h);
– Fişa de consultaţii medicale (completată de către medicul de familie/pediatru, cu specificația „Nu prezintă boli cronice, inclusiv neuropsihice”;
– Copie a Carnetului de vaccinări al preşcolarului;
– Buletinele analizelor medicale: exudat faringian şi nazal, examen coprobacteriologic;
– Avizul medical privind regimul alimentar al copilului (dacă este cazul).

 

Alte documente:

Copia Cărții de identitate a persoanei/persoanelor care vor prelua copilul dn grădiniță, altele decât părintele sau tutorele legal al copilului.

 

*Interviul cu copilul este opțional.
*Sunt obligatorii la intrarea în colectivitate. Acestea vor fi aduse în prima zi de grădiniţă a copilului.

 

 

Manager coordonator,
Prof.univ.dr. Laura Goran